Gedragscode Integriteit OPNL

De gedragscode is van toepassing op:

  1. Fractie Eerste Kamer der Staten Generaal;
  2. Bestuursleden die OPNL vertegenwoordigen;
  3. Zij die een platformlid vertegenwoordigen binnen de Ledenraad;
  4. Zij die de OPNL vertegenwoordigen.

Nevenfuncties

Bestuur

Sybren Singelsma
Walter Lennertz
Mark Faasse
Amrut Sijbolts
John Uffels
Herre Hof 
Roel Velstra 
Joost van Huijgevoort
Roy Luca
Chris Tiekstra

Rien van de Sande
Wil van Pinxteren
Jan Arendz
Wiel Hoenen
Ton Raven
Christel Knot
Uno Sissingh
Marien Weststrate
Henk Dongstra
Meine Hofman
Geke Kiers
Nathalie Melsert
Peter van der Heijde
Jeff Leever
Sent Wierda
Britte van Die
Yvonne Edelman-Schaaf
Astrid de Deugd

Politiek

Auke van der Goot
Anna Cremers
Matt Kanters
Ton Raven
Sent Wierda
Casper Strookman

Marc Oudenhoven
Hubert Koevoets
Shah Sheikkariem
Angela Kuiper
Wilfred Lauwen
Sijbe Knol
Gerben van der Mei
Dinie Visser
Sita Land-Dotinga
Tjitte Hemstra
Raimond Franssen
Dré Peters
Bram Schmaal
Eric Bakker
Lies Zondag
Han de Grooth
François Babijn
Bertie Steur
Sandra de Jong-Snip
Lex Ruyssenaars
Léon van den Beucken
Ankie Speel-Bakker
Astrid Wals
Joep Verberkt
Marie Klassen
Wout Jansen
Peter van der Heijde
Ruud Lammers