Nevenfuncties Bram Schmaal

Bram Schmaal

Gedeputeerde Staten Groninger Belang, Lid agendaleden steunfractie OPNL

Onbezoldigd, voortvloeiend vanuit de functie:

 • Lid Regiegroep Noordelijke samenwerking
 • Financiën
  Vaste vertegenwoordiger aandeelhoudersvergadering BNG Bank N.V.
  Voorzitter dagelijks bestuur Groningen Seaports
  Voorzitter algemeen bestuur Groningen Seaports
  Lid Bestuur Prolander
  Voorzitter dagelijks bestuur Omgevingsdienst Groningen
  Voorzitter algemeen bestuur Omgevingsdienst Groningen
  Lid algemeen bestuur Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)
  Lid van de stuurgroep Ring Zuid
  Lid stuurgroep Blauwestad
  Bestuur Interprovinciaal Overleg (IPO)
  BAC Financiën en Openbaar bestuur Interprovinciaal Overleg (IPO)
 • Internationalisering
  Lid van het bestuur van Huis Nederlandse Provincies
  Lid Comité van de Regio’s, portefeuille CIVEX (Commissie Burgerschap, Governance, Institutionele en Externe Aangelegenheden)
  Lid van het Algemeen Bestuur van de Noordzeecommissie
 • Ruimtelijke ordening
  Voorzitter van stuurgroep Regio Groningen-Assen
  Voorzitter Nederlands-Duitse commissie voor de ruimtelijke ordening
  Lidmaatschap BAC Ruimte en Leefomgeving
 • Sport
  Voorzitter kopgroep Provinciaal Beweegakkoord