Nevenfuncties Wil van Pinxteren

Wil van Pinxteren

Ledenraad OPNL

 • Algemeen lid Ledenraad Rabo Bank Hart van Brabant (bezoldigd)
  Lid adviesraad energietransitie
  Lid adviesraad maatschappelijk dividend.
 • Adviseur bestuur Lokaal Brabant en fractie PS Lokaal Brabant (onbezoldigd)
 • Voorzitter Heemkundekring De Kleine Meijerij (onbezoldigd)
  Lid werkgroep lezingen
  Lid werkgroep gedachtenisprentjes.
  Adviseur, uit hoofde van deze functie, aantal gemeenten, beleid ten aanzien van materieel en immaterieel erfgoed en kerkelijk erfgoed,
 • Algemeen bestuurslid Brabants Heem (128 hkk’s) (onbezoldigd)
 • Algemeen bestuurslid stichting SdBB (Stichting de Brabantse Boerderij) (onbezoldigd)
 • Voorzitter Stichting €lbiz (Fractiegelden Statenfractie Lokaal Brabant) (onbezoldigd)
 • Secretaris Stichting fractiegelden OSF 1ste kamer fractie (onbezoldigd)
 • Stuurgroep lid “Het Romeinse verleden van Esch” (onbezoldigd)
 • Coördinator vriendenclub Scouting Haaren (onbezoldigd)
 • Algemeen lid werkgroep “De IJzervreters” (onbezoldigd) 
 • St. Gregorius liederentafel Haaren
 • Algemeen lid “Buurtpreventie Esch” (onbezoldigd)
 • Lid ALR OPNL (onbezoldigd)
 • Zitting in enkele kascommissies (onbezoldigd)
 • Jurylid Carnavalsoptocht Haaren en Esch (onbezoldigd)