Nevenfuncties Ton Raven

Ton Raven

Eerste Kamer fractie OPNL

  • pensioen (bezoldigd)
  • wedde raadslid Sittard-Geleen (bezoldigd)
  • onkostenvergoeding fractielid OPNL 1e Kamer
  • Lid schutterij Geleen (onbezoldigd)
  • Lid mannenkoor Mignon (onbezoldigd)