Senator

OPNL wordt in de Eerste Kamer vertegenwoordigt door Senator Ton Raven. Hij is geen onbekende binnen de onafhankelijke politiek. Ton Raven was eerder wethouder financiën en raadslid in de gemeente Sittard-Geleen.
Ton Raven is op 3 november 1957 in Geleen geboren en was voorheen financieel controller. Hij zit al sinds 1990 in de lokale politiek namens de Stadspartij Sittard-Geleen-Born.

Duidelijke aanpak
Senator Ton Raven is helder in zijn aanpak.
“In de Eerste Kamer zet ik mij namens de Onafhankelijke Politiek Nederland (OPNL) in voor de belangen van gemeenten en provincies in Nederland. Deze worden geconfronteerd met bezuiniging op bezuiniging, waardoor lokale bestuurders vrijwel niet meer in staat zijn basisvoorzieningen zoals bibliotheken, welzijns-, zorg- en sportvoorzieningen in stand te houden. OPNL zal elk wetsvoorstel met consequenties voor lagere overheden zorgvuldig toetsen en waar nodig aandringen op bijsturing, zodat de positie van gemeenten en provincies zal verbeteren.”

“Burgers, instellingen en bedrijven moeten zich optimaal kunnen ontplooien in de Nederlandse samenleving. Inwoners van Nederland herkennen, erkennen en kiezen steeds vaker onafhankelijke provinciale en lokale partijen vanwege hun eigentijdse, herkenbare en verfrissende ideeën en inbreng in de politieke organen van provincies en gemeenten.”

“Als OPNL Senator in de Eerste Kamer word ik gevoed door de onafhankelijke provinciale partijen. “Alle besluiten worden genomen vanuit ‘Regionalisme’, dat is besluitvorming die zo veel mogelijk bij de laagste bestuurslaag plaatsvindt, dicht bij de inwoners. Alleen de zaken die landelijk geregeld moeten worden blijven wat ons betreft in Den Haag.”

Politieke aandachtsgebiedenStimulerenOntlasten
NL leefbaarderregio’s (Randland)Randstad
NL fitterbewegengezondheidszorg
NL zorgzamermaximale zorgbureaucratie
NL slimmerinvesteren en innoverentechnologische achteruitgang
NL humanersamenwerking bevordereneenzaamheid voorkomen
NL gezonderbiologische productenongezonde consumptie
NL schonercirculair ondernemen milieu (uitstoot)

2021 – 2023Ton Raven
2019 – 2021Gerben Gerbrandy
2015 – 2019Drs. H. (Hendrik) ten Hoeve
2011 – 2015prof. dr. C.A. (Kees) de Lange 
2007 – 2011Drs. H. (Hendrik) ten Hoeve
2003 – 2007Drs. H. (Hendrik) ten Hoeve
1999 – 2003Ir. M. (Marten) Bierman

Politiek

OPNL kiest voor de Kracht van de Regio (Regionalisme). Voor kleinschaligheid en betrokkenheid. De Menselijke Maat is de norm. Bij OPNL doet iedereen mee.
Inclusiviteit is bij ons geen holle frase. Integendeel. We zijn solidair met elkaar, ongeacht in welke regio van Nederland je woont. Solidariteit kent geen (provincie)grenzen.

De boegbeelden van OPNL, van senatoren tot lokale politici, benadrukken overal en keer op keer waaróm OPNL ‘anders’ is. Dat OPNL, politiek gezien, dichter dan wie ook bij de kiezers staat. De mensen van OPNL wonen tenslotte zelf in de regio, de stad of het dorp waar ook de ‘gewone burger’ woont. Dat maakt OPNL niet gewoon, maar juist bijzonder.

Eerste Kamer

De Eerste Kamer is in 1815 ontstaan. Aanvankelijk werden de leden benoemd door de koning. Sinds 1848 kiezen de leden van Provinciale Staten de Eerste-Kamerleden.

In 1917 werden de vereisten voor het lidmaatschap van Tweede en Eerste Kamer gelijk en in 1922 werd ook bij de Eerste-Kamerverkiezingen het stelsel van evenredige vertegenwoordiging ingevoerd.

Vanaf 1983 is de Eerste Kamer niet langer voor zes jaar (met vernieuwing van de helft om de drie jaar), maar voor vier jaar in haar geheel gekozen, waardoor zij soms een actueler beeld van de politieke voorkeur van de kiezers geeft dan de Tweede Kamer.

Steunfractie

Wopke Veenstra

FNP

Raimond Franssen

Lokaal-Limburg

Henk van der Linden

Lokaal-Limburg

Wil van Pinxteren 

Lokaal Brabant

Bram Schmaal

Groninger Belang

François Babijn

Partij voor Zeeland

Bertie Steur 

Partij voor Zeeland

Alfred Schoenmaker

Sterk Lokaal Drenthe

John Uffels

Sterk Lokaal Drenthe

Roy Luca 

U26 Gemeenten

Herre Hof

Provinciaal Belang Fryslân

Sent Wierda

Lokale Partijen Gelderland

Wout Janssen

Sterk Lokaal Flevoland

Walter Lennertz

Bestuur OPNL

De fractie wordt ondersteund door:

Chris Tiekstra

Coördinator

Statenleden

Lokaal-Brabant

Marc Oudenhoven

Fractievoorzitter

Hubert Koevoets

Statenlid

FNP

Sijbe Knol

Fractievoorzitter

Dinie Visser

Statenlid

Fedde Breeuwsma

Statenlid

Sita Land-Dotinga

Statenlid

Lokaal-Limburg

Raimond Franssen

Fractievoorzitter

Dré Peters

Statenlid

Groninger Belang

Bram Schmaal

Fractievoorzitter

Liez Zondag

Statenlid

Eric Bakker

Statenlid

Partij voor Zeeland

François Babijn

Statenlid Partij voor Zeeland

Bertie Steur

Statenlid Partij voor Zeeland

Provinciaal Belang Fryslan

Sandra de Jong-Snip

Fractievoorzitter

Sterk Lokaal Drenthe

Alfred Schoenmaker

Fractievoorzitter

Sterk Lokaal Flevoland

Wout Jansen

Fractievoorzitter

Sociale media