Senator

OPNL wordt in de Eerste Kamer vertegenwoordigt door Senator Auke van der Goot (1952).

Hij is lid van de Fryske Nasjonale Partij en werkte geruime tijd als ambtenaar op het ministerie van Binnenlandse Zaken. Hij was onder meer beleidsadviseur voor grensregionale samenwerking en gedetacheerd bij het Huis van de Nederlandse Provincies in Brussel.

2023 – 2027Auke van der Goot
2021 – 2023Ton Raven
2019 – 2021Gerben Gerbrandy
2015 – 2019Drs. H. (Hendrik) ten Hoeve
2011 – 2015prof. dr. C.A. (Kees) de Lange 
2007 – 2011Drs. H. (Hendrik) ten Hoeve
2003 – 2007Drs. H. (Hendrik) ten Hoeve
1999 – 2003Ir. M. (Marten) Bierman

Auke van der Goot

Senator OPNL

Email

Fractiebijdragen

Nevenfuncties Senator

  • Lid van de Benelux Interparlementaire Assemblee (Benelux-Parlement)*
  • Voorzitter van de Stichting Beheer Fractiegelden OSF*

*Functie uit hoofde van zijn functie als senator.

Integriteitscode OPNL

Politiek

OPNL kiest voor de Kracht van de Regio (Regionalisme). Voor kleinschaligheid en betrokkenheid. De Menselijke Maat is de norm. Bij OPNL doet iedereen mee.
Inclusiviteit is bij ons geen holle frase. Integendeel. We zijn solidair met elkaar, ongeacht in welke regio van Nederland je woont. Solidariteit kent geen (provincie)grenzen.

De boegbeelden van OPNL, van senatoren tot lokale politici, benadrukken overal en keer op keer waaróm OPNL ‘anders’ is. Dat OPNL, politiek gezien, dichter dan wie ook bij de kiezers staat. De mensen van OPNL wonen tenslotte zelf in de regio, de stad of het dorp waar ook de ‘gewone burger’ woont. Dat maakt OPNL niet gewoon, maar juist bijzonder.

Meer informatie

1e opvolger

Ton Raven

Email

Eerste Kamer

De Eerste Kamer is in 1815 ontstaan. Aanvankelijk werden de leden benoemd door de koning. Sinds 1848 kiezen de leden van Provinciale Staten de Eerste-Kamerleden.

In 1917 werden de vereisten voor het lidmaatschap van Tweede en Eerste Kamer gelijk en in 1922 werd ook bij de Eerste-Kamerverkiezingen het stelsel van evenredige vertegenwoordiging ingevoerd.

Vanaf 1983 is de Eerste Kamer niet langer voor zes jaar (met vernieuwing van de helft om de drie jaar), maar voor vier jaar in haar geheel gekozen, waardoor zij soms een actueler beeld van de politieke voorkeur van de kiezers geeft dan de Tweede Kamer.

Meer info over de Eerste Kamer

Nieuws Senator

Media

Steunfractie

Hubert Koevoets 

Lokaal Brabant

Email

Shah Sheikkariem

Lokaal Brabant

Email

Dinie Visser

FNP

Email

Tjitte Hemstra

FNP

Email

Léon van den Beucken

Lokaal-Limburg

Email

Hub Schoenmakers

Lokaal-Limburg

Email

Lies Zondag

Groninger Belang

Email

Eric Bakker 

Groninger Belang

Email

Sandra de Jong-Snip

Provinciaal Belang Fryslân

Email

Ankie Speel-Bakker

Provinciaal Belang Fryslân

Email

John Uffels

Sterk Lokaal Drenthe

Email

Lex Ruyssenaars

Sterk Lokaal Flevoland

Email

Astrid Wals

Sterk Lokaal Flevoland

Email

Walter Lennertz

Bestuur OPNL

Email

De fractie wordt ondersteund door:

Chris Tiekstra

Directeur Partijbureau

Email

Statenleden

Lokaal-Brabant

Marc Oudenhoven

Gedeputeerde

Email

Hubert Koevoets

Fractievoorzitter

Email

 Shah Sheikkariem

Statenlid

Email

FNP

Sijbe Knol

Gedeputeerde

Email

Gerben van der Mei

Fractievoorzitter

Email

Dinie Visser

Statenlid

Email

Sita Land-Dotinga

Statenlid

Email

Tjitte Hemstra

Statenlid

Email

Lokaal-Limburg

Raimond Franssen

Fractievoorzitter

Email

Dré Peters

Statenlid

Email

Groninger Belang

Bram Schmaal

Gedeputeerde

Email

Eric Bakker

Fractievoorzitter

Email

Liez Zondag

Statenlid

Email

Han de Grooth

Statenlid

Email

Partij voor Zeeland

François Babijn

Statenlid Partij voor Zeeland

Email

Bertie Steur

Statenlid Partij voor Zeeland

Email

Provinciaal Belang Fryslan

Sandra de Jong-Snip

Fractievoorzitter

Email

Sterk Lokaal Drenthe

Alfred Schoenmaker

Fractievoorzitter

Email

Sterk Lokaal Flevoland

Lex Ruyssenaars

Fractievoorzitter

Email