Nevenfuncties Amrut Sijbolts

Amrut Sijbolts

Bestuurslid OPNL

  • Gemeenteraadslid Gemeente Groningen (bezoldigd)
  • Fractievoorzitter Stadspartij 100% voor Groningen
  • Lid Agendacommissie;
  • Lid Werkgeverscommissie
  • Lid stuurgroep revitalisering Stadhuis.
  • Algemeen Bestuurslid Bewoners Organisatie Binnenstad Oost (onbezoldigd).
  • Algemeen Bestuurslid Onafhankelijke Politiek Nederland (onbezoldigd).
  • Algemeen Bestuurslid Wetenschappelijk Bureau Onafhankelijke Politiek Nederland (onbezoldigd).