Nevenfuncties Ankie Speel-Bakker

Ankie Speel-Bakker

Lid Steunfractie OPNL, namens PBF

  • Ondernemer Speel Holding (Bezoldigd), 
  • Raadslid gemeente Heerenveen (GemeenteBelangen Heerenveen 
  • Commissielid Provinciale Staten Fryslân van Provinciaal Belang Fryslân