ONAFHANKELIJKE POLITIEK IN NEDERLAND VAN UW GEMEENTE
TOT IN DEN HAAG

De gemiddelde burger in Nederland heeft weinig op met de Haagse kaasstolp, zoals het wereldje van politici, ambtenaren, lobbyisten en journalisten in Den Haag wordt genoemd. OPNL staat voor onafhankelijke politiek, dicht bij de burger. Faire politiek van onderop, dus niet elkaar de bal toespelen en dingen onderling bekokstoven.

Lees verder

SENATOR
TON RAVEN

OPNL

Onafhankelijke Politiek

OPNL staat voor Onafhankelijke Politiek. Dat is politiek waarbij onafhankelijke kandidaten hun eigen standpunt innemen. Zonder gehouden te zijn aan knellende fractiediscipline en andere belangen. Ongeacht waar je in Nederland woont.

Onafhankelijke politiek wordt dus niet vanuit Den Haag aangestuurd. Het is juist andersom. De inwoners sturen, via hun lokale partijen de mensen in de provincie aan. Op hun beurt bespreken zij met de Senator wat hij in de Eerste Kamer kan inbrengen.

Lees meer

Actualiteit


WB Boekenreeks

1. De ondersteuningsbehoefte
van Lokale Onafhankelijke Partijen

Meer informatie

Locomotie

Locomotie, het blad van OPNL, verschijnt 2 keer per jaar.

Locomotiearchief

Abonneer je nu en ontvang Locomotie levenslang gratis in de bus.

Gratis Abonneren

Politiek van onderop

Bij de laatste gemeenteraad-verkiezingen stemde een op de drie Nederlanders op een lokale partij. 

Als dit vertaald kan worden naar de komende Statenverkiezingen ontstaat een krachtige OPNL. De belangen van de onafhankelijke partijen in de provincies en gemeenten kunnen dan optimaal behartigd worden.

Lees meer

Archief Moties

Moties Eerste Kamer

BLIJF OP DE HOOGTE!

Meld je nu aan en ontvang levenslang gratis
het laatste onafhankelijke politieke nieuws.

Commercial OPNL

SOCIALE MEDIA


LEDEN

Download kaart (pdf)