Nevenfuncties Herre Hof

Herre Hof

Bestuurslid OPNL

  • raadslid/fractiesecretaris van Gemeentebelangen Waadhoeke
  • voorzitter van een Lokale Verwanten Raad bij Vanboeijen te Assen (Vanboeijen is een stichting die zich inzet voor personen van jong tot oud met een vaak ernstige verstandelijke beperking)
  • bestuurslid algemene zaken van de Vogelwacht Franeker eo.