Nevenfuncties Marie Klassen

Marie Klassen

Lid agendaleden steunfractie, Lokaal-Limburg

  • Fractiemedewerker Lokaal-Limburg (onbezoldigd)
  • Commissielid bij Maastricht van Nu (onbezoldigd)
  • Werkzaam bij CEP, non-profitorganisatie (bezoldigd)