Wetenschappelijk Bureau

Het Wetenschappelijk Bureau (WB) Onafhankelijke Politiek Nederland is een onafhankelijk Bureau dat natuurlijk nauw verbonden is aan OPNL. Het bestuur van het WB kan zelfstandig beslissen over de uit te voeren onderzoeken. Hiertoe wordt gekeken naar de richtlijnen van de Wet financiering politieke partijen en naar de door eigen criteria voor wetenschappelijk onderzoek.

In de meeste gevallen voert het WB de onderzoeken niet zelf uit, maar geeft zij opdracht aan externen. Het WB begeleidt de onderzoeken, controleert of de criteria worden nageleefd en is uiteindelijk verantwoordelijk voor de onderzoeksrapporten en andere, in haar opdracht, gepubliceerde werken.

WB Boekenreeks OPNL

Locomotie

Locomotie 78

Locomotie 78

(april 2021)

Download pdf

Locomotie 77

Locomotie 77

(november 2020)

Download pdf

Locomotie 76

Locomotie 76

(mei 2020)

Download pdf

Locomotie 75

Locomotie 75

(november 2019)

Download pdf

Locomotie 74

Locomotie 74

(september 2019)

Download pdf

Locomotie 73

Locomotie 73

(juni 2019)

Download pdf


Bestuur wetenschappelijk bureau

John van Gorp

Voorzitter

Email

Walter Lennertz

Secretaris / vicevoorzitter

Email

Mark Faasse

Penningmeester

Email

Durk Stoker

Bestuurslid

Email

John Uffels

Bestuurslid

Email

Amrut Sijbolts

Bestuurslid

Email

Ed Goossens

Bestuurslid

Email

Het wb-bestuur wordt ondersteund door

Chris Tiekstra

Coördinator

Email