Waar staat OPNL voor

Voor Nederland

Onafhankelijke politiek

OPNL staat voor Onafhankelijke Politiek. Dat is politiek waarbij onafhankelijke kandidaten hun eigen standpunt innemen. Zonder gehouden te zijn aan knellende landelijke belangen en ongeacht de plek waar je in Nederland woont.
 
Onafhankelijke politiek wordt dus niet vanuit Den Haag aangestuurd. Het is juist andersom. De inwoners sturen, via hun lokale partijen de mensen in de provincie aan. Op hun beurt bespreken zij met de Senator wat hij in de Eerste Kamer kan inbrengen. Dat is onafhankelijke politiek, politiek van onderop.

OPNL heeft daarom een bijzondere, in de politiek unieke, organisatievorm: de platformstructuur.

Platformstructuur

OPNL is een platform van onafhankelijke provinciale partijen waarbij de leden hun eigen identiteit behouden. Binnen het platform wordt samengewerkt en leert men van elkaar. Er zijn natuurlijk verschillen tussen de partijen, maar ook veel overeenkomsten. 
 
De provinciale partijen werken op hun beurt ook als platform in hun provincie, waarbij de eigen identiteit van de lokale en regionale partijen voorop staat. 
 
De platformstructuur is gericht op een open samenwerking, op basis van gelijkwaardigheid. Dit in tegenstelling tot de meeste andere politieke partijen die een sterk hiërarchische structuur kennen, van bovenaf aangestuurd.
 
Het platform van onafhankelijke provinciale partijen OPNL bestaat uit enkel zelfstandige leden.

Leden

Het platform van onafhankelijke provinciale partijen OPNL bestaat uit de volgende zelfstandige leden;

Bestuur

Jabik van der Bij

Wnd voorzitter

Walter Lennertz

Secretaris / vicevoorzitter

Mark Faasse

Penningmeester

John Uffels

Bestuurslid

Amrut Sijbolts

Bestuurslid

Ed Goossens

Bestuurslid

Het bestuur wordt ondersteund door:

Chris Tiekstra

Coördinator

Vergaderdata

Data verkiezingsjaar
15 mrt. – Verkiezingen Provinciale Staten
18 mrt. – Ledenraad definitieve lijst Eerste Kamer
18-20 apr. – Voorinlevering Kiesraad
25 apr. – Inlevering Kiesraad
30 mei. – Verkiezing 1ste Kamer

Ledenraad (10.30 uur De Bilt)
za. 18 mrt. – Vaststellen kieslijst EK
za. 24 juni. – Jaarstukken / bespreken resultaat 29 mei
za. 28 okt. – Begroting en vergaderschema 2024

Steunfractie (fysiek 10.30 De Bilt / digitaal 09.00 uur)
za. 25 mrt. – Digitale Steunfractie
za. 15 apr. – Digitale Steunfractie
za. 13 mei. – Digitale Steunfractie
za. 17 jun. – Fysieke Steunfractie
za. 15 jul. – Digitale Steunfractie
za. 19 aug. – Digitale Steunfractie
di. 19 sep. – Prinsjesdag
za. 23 sep. – Fysieke Steunfractie
za. 14 okt. – Digitale Steunfractie
za. 18 nov. – Digitale Steunfractie
za. 02 dec. – Fysieke Steunfractie

Bestuur (10.00 uur De Bilt)
Ledenraad 18-03 def. kieslijst
vr. 17 mrt. – AB – Voorbereiding Ledenraad 18-03
za. 01 apr. – WB/AB
za. 06 mei. – WB/AB – Jaarstukken
za. 03 jun. – WB/AB – Ledenraad 25-06 jaarstukken
za. 01 jul. – WB/AB
za. 05 aug. – WB/AB
za. 02 sep. – WB/AB – Begroting 2024
za. 07 okt. – WB/AB – Ledenraad 29-10
za. 04 nov. – WB/AB
za. 09 dec. – WB/AB