Waar staat OPNL voor

Voor Nederland

Onafhankelijke politiek

OPNL staat voor Onafhankelijke Politiek. Dat is politiek waarbij onafhankelijke kandidaten hun eigen standpunt innemen. Zonder gehouden te zijn aan knellende landelijke belangen en ongeacht de plek waar je in Nederland woont.
 
Onafhankelijke politiek wordt dus niet vanuit Den Haag aangestuurd. Het is juist andersom. De inwoners sturen, via hun lokale partijen de mensen in de provincie aan. Op hun beurt bespreken zij met de Senator wat hij in de Eerste Kamer kan inbrengen. Dat is onafhankelijke politiek, politiek van onderop.

OPNL heeft daarom een bijzondere, in de politiek unieke, organisatievorm: de platformstructuur.

Platformstructuur

OPNL is een platform van onafhankelijke provinciale partijen waarbij de leden hun eigen identiteit behouden. Binnen het platform wordt samengewerkt en leert men van elkaar. Er zijn natuurlijk verschillen tussen de partijen, maar ook veel overeenkomsten. 
 
De provinciale partijen werken op hun beurt ook als platform in hun provincie, waarbij de eigen identiteit van de lokale en regionale partijen voorop staat. 
 
De platformstructuur is gericht op een open samenwerking, op basis van gelijkwaardigheid. Dit in tegenstelling tot de meeste andere politieke partijen die een sterk hiërarchische structuur kennen, van bovenaf aangestuurd.
 
Het platform van onafhankelijke provinciale partijen OPNL bestaat uit enkel zelfstandige leden.

Leden

Het platform van onafhankelijke provinciale partijen OPNL bestaat uit de volgende zelfstandige leden;

Bestuur

Sybren Singelsma

Voorzitter

Walter Lennertz

Secretaris

Mark Faasse

Penningmeester

Amrut Sijbolts

Bestuurslid

John Uffels

Bestuurslid

Ed Goossens

Bestuurslid

Herre Hof

Bestuurslid

Roel Velstra

Bestuurslid

Joost van Huijgevoort

Bestuurslid

Het bestuur wordt ondersteund door:

Chris Tiekstra

Directeur Partijbureau

Vergaderdata

Ledenraad (10.30 uur De Bilt)
za. 28 okt. – Begroting en vergaderschema 2024

Steunfractie (fysiek 10.30 De Bilt)
za. 14 okt. – Digitale Steunfractie
za. 18 nov. – Digitale Steunfractie
za. 02 dec. – Fysieke Steunfractie

Bestuur (10.00 uur De Bilt)
za. 07 okt. – WB/AB – Ledenraad 29-10
za. 04 nov. – WB/AB
za. 09 dec. – WB/AB