Nevenfuncties Sijbe Knol

Sijbe Knol

Gedeputeerde Staten FNP, Lid agendaleden steunfractie OPNL

  • FNP, PR Commissie (onbezoldigd)
  • FNP, EFA Commisssie (onbezoldigd)
  • EFA (European Free Alliance), plaatsvervangend vice-precident (onbezoldigd)