Nevenfuncties Marc Oudenhoven

Marc Oudenhoven

Gedeputeerde Staten Lokaal Brabant, lid agendaleden steunfractie

 • Directeur/eigenaar Mar-Oil B.V. en Mar-Gaz B.V. (bezoldigd)
 • Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (onbezoldigd)
  Lid van het algemeen bestuur en dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
  Lid van het algemeen bestuur en dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
  Lid van het algemeen bestuur en dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Brabant-Noord
 • Agrarische ontwikkeling (onbezoldigd)
  Lid van Bestuurlijk overleg versnellingsaanpak zandprovincies
  Lid van Brabantbrede tafel aanpak Stikstof
  Lid van het Overleg Netwerk Goed Boeren
  Lid van het Bestuurlijk Overleg Transitie Landbouw (BOTL)
  Lid van de Stuurgroep gebiedssamenwerking Zuidoostelijke Zandgronden-Peel
  Lid van de Stuurgroep Brabants Bodem
 • Gebiedsgerichte aanpak (onbezoldigd)
  Lid bestuurlijk overleg Altena: polder van de toekomst
  Lid bestuurlijk overleg Leenderbos – Groote Heide & De Plateaux
  Lid bestuurlijk overleg Vitale Peel
  Lid bestuurlijk overleg Strabrechtse Heide