Nevenfuncties Dré Peters

Dré Peters

Statenlid Lokaal-Limburg

 • Statenlid Lokaal-Limburg (bezoldigd)
  – Lid Commissie Integriteitsbevordering
  – Plv. lid Controlecommissie
 • Raadslid LVR Gemeente Roermond (bezoldigd)
  – Vicevoorzitter gemeenteraad Roermond
  – Voorzitter Commissie BS gemeente Roermond
 • Voorzitter district Midden van Bond van Carnavalsverenigingen Limburg (onbezoldigd)
 • Algemeen Bestuurslid van Bond van Carnavalsverenigingen Limburg (onbezoldigd)
 • Voorzitter SRV (onbezoldigd)
 • Voorzitter en Grootvorst Veldjmuus (onbezoldigd)
 • Nederlands Afgevaardigde Närrische Europaïsche Gemeinschaft (onbezoldigd) 
 • Lid commissie Närrische Cultuurstad Weert (onbezoldigd)
 • Fractievoorzitter LVR (onbezoldigd)
 • Organisatie en presentatie Sportgala Roermond (onbezoldigd)