Nevenfuncties Roy Luca

Roy Luca

Bestuurslid OPNL, Wethouder in de gemeente Woerden 2e locoburgemeester en wijkwethouder van Molenvliet en Schilderskwartier

  • lid Samenwerking Alphen, Gouda en Woerden, onbezoldigd
  • lid Bestuur Stichting Oud Hollandse Waterlinie, onbezoldigd
  • lid Algemeen bestuur Omgevingsdienst Regio Utrecht, onbezoldigd
  • lid Algemene Ledenvergadering Co√∂peratie Parkeerservice U.A., onbezoldigd
  • lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders N.V. Vitens, onbezoldigd
  • lid bestuur Water Innovatie Netwerk, Winnet, onbezoldigd
  • lid Bestuurlijke kerngroep Platform Slappe Bodem, onbezoldigd
  • lid U10 Bestuurstafel Duurzame bereikbaarheid, onbezoldigd
  • lid U10 Bestuurstafel groen en landschap, onbezoldigd
  • lid bestuur OPNL & Wetenschappelijk bureau OPNL, bezoldigd