Nevenfuncties François Babijn

Francois Babijn

Statenlid Partij voor Zeeland, lid steunfractie

  • Lid Agendaleden Steunfractie van Onafhankelijke Politiek Nederland (OPNL)
  • Voorzitter Stichting beheer fractiegelden PvZ
  • Raadslid/fractievoorzitter Lijst Babijn, gemeente Sluis (m.i.v. 30-3-2022)