Actualiteiten


OPNL ziet sociale spanningen

Energietransitie en bestaanszekerheid De energierekening heeft een grote impact op de bestaanszekerheid van burgers. Vooral lagere en middeninkomens zagen de laatste jaren een relatief hoge stijging …Lees meer >>


De nieuwe Locomotie is uit!

In deze uitgave o.a.Abonnement WB Boekenreeks,de lopende onderzoeken,“Van invloed naar macht”, OPNL zet stappen naar de toekomsten meer. Lees de digitale Locomotie hier:


Elke Regio Telt

Reactie OPNL op hoofdlijnenakkoord OPNL, een landelijk platform van onafhankelijke politieke partijen, is sinds 1999 vertegenwoordigd in de Eerste Kamer. Nu de vier regeringspartijen geen …Lees meer >>


Bouwen en wonen

Bijdrage OPNL senator Auke van der Goot Digitale Nieuwsbrief OPNL 9 Tijdens een Woondebat in de Eerste Kamer, op 23 april jongstleden, heeft de OPNL senator …Lees meer >>


Rapport Grensarbeiders


Abonnement Boekenreeks Onafhankelijke Politiek Nederland

Digitale Nieuwsbrief OPNL 8 OPNL staat vooral ten dienste van de onafhankelijke politiek De partijen die zijn aangesloten bij Onafhankelijke Politiek Nederland (OPNL) ontvangen steeds …Lees meer >>


Beëindiging gaswinning Groningenveld 

Bijdrage Auke van der Goot (OPNL) in de Eerste Kamer bij behandeling van dit wetsvoorstel (16 april 2024)  Mijnheer de Voorzitter,  Politiek Den Haag en de …Lees meer >>


OPNL maakt werk van “Elke Regio Telt!”

Senator Auke van der Goot namens Onafhankelijke Politiek Nederland (OPNL) OPNL senator Auke van der Goot heeft gisteren een lans gebroken voor de uitgangspunten van …Lees meer >>


Omgevingswet. Vliegwiel voor energietransitie?

Digitale Nieuwsbrief 5 Met inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn veel regels rond de fysieke leefomgeving samengevoegd. Ook worden nieuwe instrumenten geïntroduceerd en procedures aangepast. Deze instrumenten en procedures spelen ook een belangrijke rol …Lees meer >>


Wout Jansen is wethouder!

Wout Jansen is alom bekend binnen OPNL. Hij is voorzitter van Sterk Lokaal Flevoland en zit in onze Ledenraad. Maar hij is ook al enige tijd …Lees meer >>