Europese verkiezingen en de grensregio’s 

Het lijkt alweer lichtjaren geleden dat onze grensregio’s in het middelpunt van de belangstelling stonden. Niet alleen in de Benelux of tussen Nederland en Duitsland, maar ook in de EU. De aanleiding was een wereldwijde pandemie als gevolg van corona.  Grenzen gingen dicht, met grote gevolgen voor het vrij verkeer van personen en goederen. En dus ook voor de grensarbeiders, die dagelijks voor hun werk over de grens pendelden: tot voor kort een bijna onzichtbare grens. 

Betrekkelijk snel werden in die coronaperiode voor grenswerkers allerlei praktische oplossingen gevonden. Nederland en Duitsland waren zonder meer pioniers op dat terrein. Ook de Europese Commissie nam initiatieven om het grensoverschrijdend vervoer van goederen op gang te houden. 

Zoals de Europese Unie wel vaker weet te profiteren van tijden van crisis, gold dat tijdens de coronacrisis ook voor onze grensregio’s. In hoeverre werken die ervaringen als lessons learned nu nog door?  Behoort Nederland, samen met zijn buurlanden, nog steeds tot de pioniers waar het gaat om de fiscale behandeling van grenswerkers? Of zijn andere EU-landen bezig om die pioniersrol van ons over te nemen? Meer nog, in hoeverre spelen de Europese verkiezingen in het debat over de bijzondere positie van grensregio’s een rol? Daarover gaat de gastcolumn van onze senator Auke van der Goot in de nieuwsbrief van ITEM, het kenniscentrum voor grensoverschrijdende vraagstukken aan de Universiteit van Maastricht. Voor de volledige tekst, zie de link. 

In deze column wordt ook verwezen naar een recente studie van ITEM in opdracht van OPNL. Deze studie omvat een vergelijkend onderzoek naar fiscale regelingen voor flexwerken door grenswerkers in een aantal Europese landen, waaronder met name de Benelux-landen, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk en Zwitserland: OPNL-Onderzoek-ITEM-Grensarbeiders.pdf

Het onderzoek is uitgevoerd door Sander Kramer, Martin Unfried en Pim Mertens, die alle drie verbonden zijn aan ITEM en de Universiteit van Maastricht. 

Uiteraard bevat de studie ook een aantal aanbevelingen die voor Nederland en zijn buurlanden van belang kunnen zijn om de huidige problemen rond flexwerken van grenswerkers op te lossen.