Wetenschappelijk Bureau biedt kansen

Inleiding
Onafhankelijke Politiek Nederland (OPNL) is een platform van provinciale onafhankelijke politieke partijen. Op hun beurt bouwen deze provinciale partijen een platform van lokale partijen in hun provincie.

Dankzij een zetel in de Eerste Kamer ontvangt OPNL jaarlijks een subsidie vanuit de Wet financiering politieke partijen. Dat is een substantieel bedrag dat door OPNL wordt ingezet om de onafhankelijke politiek in Nederland zo veel mogelijk te ondersteunen. Een groot deel van de subsidie vloeit naar de aangesloten provinciale partijen, die dat geld in hun eigen provincie kunnen gebruiken om ook daar de onafhankelijke politiek te ondersteunen en versterken.

Alle lokale partijen die lid zijn van een provinciale onafhankelijke partij die verbonden is met OPNL maken dus kans op ondersteuning. Naast voordelen als het delen van kennis en ervaring, het leggen van contacten met gelijkgestemden etc.

Maar er is meer. OPNL beschikt ook over een Wetenschappelijk Bureau, en ook dat biedt (extra) kansen. We zetten een en ander voor u op een rij.

Wetenschappelijk Bureau OPNL
Het wetenschappelijk Bureau is formeel een zelfstandige rechtspersoon. In ons geval een stichting. Deze stichting staat dus los van OPNL. Maar het bestuur van het WB wordt gevormd door de leden van het Algemeen Bestuur OPNL.

Onderzoek
Het WB laat onderzoek doen door gerenommeerde instanties. Die onderzoeken komen deels voort uit vragen vanuit de Eerste Kamer Fractie. 

Maar ook alle aangesloten lokale partijen kunnen een aanvraag voor een onderzoek doen. Daarvoor dienen zij een verzoek in bij de provinciale partij. Indien deze het onderzoeksonderwerp ziet zitten kan zij een aanvraag doen bij het WB OPNL.

WB Boekenreeks
Een deel van de onderzoeken die worden uitgevoerd worden verwerkt tot handzame boekjes op A5 formaat. Steeds wordt een onderwerp uitgewerkt en in goed leesbare tekst uit de doeken gedaan. Deze boekjes zijn vooral bedoeld voor de onafhankelijke politici. Daarom bestaan de eerste paar pagina’s uit een samenvatting van het onderzoek, de conclusies en aanbevelingen. Handig voor de politici die even geen tijd hebben om het hele boekje door te lezen.

Onderwerpen die al aan bod zijn gekomen zijn ‘Burgerparticipatie’, ‘Omgevingswet’, ‘Jongeren in de lokale regionale politiek’ en ‘Energietransitie en bestaanszekerheid’.

De boekjes uit de WB Boekenreeks worden direct na verschijning gratis beschikbaar gesteld aan de provinciale partijen. 

De aangesloten lokale partijen kunnen hier hun gratis exemplaren opvragen. 

Kijk voor meer informatie over de WB Boekenreeks op www.opnl.nl.

Symposia
Symposia zijn een geschikte manier om informatie en kennis met een grotere groep mensen te delen in een intieme setting. Daarom ondersteund WB OPNL onafhankelijke partijen bij het opzetten en uitvoeren van symposia. Hiervoor is ook een financiële ondersteuning beschikbaar.

Jaarlijks kunnen de provinciale partijen een beperkt aantal symposia door het Wetenschappelijk Bureau laten financieren. Ook lokale partijen kunnen een aanvraag indienen, wederom via hun provinciale partij.

Cursussen
Als medeoprichter van het Kennispunt lokale politieke partijen biedt het WB OPNL een hele reeks aan cursussen en opleidingen aan. Kennis delen en kennis opdoen is namelijk een van de speerpunten van het Wetenschappelijk Bureau OPNL.

De uitvoering ligt grotendeels bij Kennispunt, maar op verzoek worden ook andere cursussen en opleidingen aangeboden.

De kosten worden in veel gevallen gedragen door OPNL. In andere gevallen worden deze tegen een gunstig, gereduceerd tarief aangeboden.

De aangesloten lokale partijen kunnen een aanvraag voor cursussen of opleidingen doen bij hun provinciale partij. Indien deze het verzoek ziet zitten kan zij een aanvraag doen bij het WB OPNL.

Informatie
Voor meer informatie en specifieke vragen kan contact worden opgenomen met de eigen provinciale partij die is aangesloten bij OPNL of met het Partijbureau OPNL via christiekstra@opnl.nl.