Vragen Senator Ton Raven over het stikstofdossier

Senator Ton Raven heeft vragen gesteld over het stikstofdossier.
Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) geeft antwoord op nadere vragen over het stikstofbeleid.

Zie de antwoorden van de minister via onderstaande link:

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/09/05/reactie-op-commissiebrief-ek-met-nadere-vragen-aanpak-stikstofbeleid