Sybren Singelsma nieuwe voorzitter

Platform Onafhankelijke Politiek Nederland (OPNL)

De Ledenraad van de Onafhankelijke Politiek Nederland (OPNL) heeft een nieuwe voorzitter gekozen. De uit Friesland afkomstige, in Zeeland wonende Sybren Singelsma vergaarde verreweg de meeste stemmen.

Conform de statuten kiest de Ledenraad OPNL na de verkiezingen een nieuw bestuur. De overige bestuursleden zijn Walter Lennertz, Mark Faasse, Amrut Sijbolts, Ed Goossens, John van Gorp, John Uffels, Herre Hof en Henk Krol.

Sybren Singelsma heeft Geschiedenis gestudeerd en is daarnaast bevoegd leraar Frans. Zijn belangstelling gaat uit naar geopolitieke vraagstukken, het functioneren van politieke systemen en ‘Big History’. Gespecialiseerd in de geschiedenis van de Europese Samenwerking en Eenwording volgt een Europese carrière. Na acht jaar gewerkt te hebben als Director European Affaires bij de International Union of Local Authorities treedt hij in dienst van de Europese Commissie met verantwoordelijkheid voor armoedebestrijding in stedelijke gebieden binnen het Europees Sociaal Fonds.

Wanneer in 1994 het Europees Comité van de Regio’s gestalte krijgt is hij een van de eerste nieuwe ambtenaren die toetreedt en mee vorm geeft hoe dit nieuwe Europees orgaan zal functioneren: expert comité of politiek gremium.

Als voorzitter van het EU-wijde beheerscomité van het Gemeenschappelijk Stelsel van Ziektekostenverzekeringen is hij verantwoordelijk voor de overeenkomst met de Nederlandse overheid, inclusief wetswijziging van een betere toegang tot het Nederlandse gezondheidssysteem voor Europese ambtenaren.

Daarnaast heeft hij vele publicaties over veiligheidsbeleid en politieke thema’s op zijn naam staan. Een 120 tal columns zijn te vinden op www.singelsma.com

Platformstructuur
OPNL is een platform van onafhankelijke provinciale partijen waarbij de leden hun eigen identiteit behouden. Binnen het platform wordt samengewerkt en leert men van elkaar. Er zijn natuurlijk verschillen tussen de partijen, maar ook veel overeenkomsten. 

De provinciale partijen op hun beurt werken ook als platform in hun provincie, waarbij de eigen identiteit van de lokale en regionale partijen voorop staat. 

De platformstructuur is gericht op een open samenwerking, op basis van gelijkwaardigheid. Dit in tegenstelling tot de meeste andere politieke partijen die een sterk hiërarchische structuur kennen, van bovenaf aangestuurd.

Onafhankelijke Politiek Nederland is sinds 1999 met een Senator vertegenwoordigd in de Eerste Kamer en maakt gebruik van de Wet financiering politieke partijen.

Wat is onafhankelijke politiek?
Onafhankelijke politiek wordt dus niet vanuit Den Haag aangestuurd. Het is juist andersom. De inwoners sturen, via hun lokale partijen de mensen in de provincie aan. Op hun beurt bespreken zij met de senator welke onderwerpen hij in de Eerste Kamer kan inbrengen. Dat is onafhankelijke politiek, politiek van onderop.

OPNL wil politiek die van het principe “van onderop” uitgaat. De gemeentelijke partijen hebben elk met behoud van eigen identiteit direct toegang tot een van de provinciale platformen en die op hun beurt lid zijn van OPNL. De provinciale partijen hebben direct toegang tot de Senator en kunnen zo invloed uitoefenen op het nationale beleid. 

Het platform van onafhankelijke provinciale partijen OPNL bestaat uit de volgende zelfstandige leden; 
Lokaal Brabant, Fryske Nasjonale Partij, Lokaal-Limburg, Groninger Belang, Partij voor Zeeland, Provinciaal Belang Friesland, Sterk Lokaal Drenthe, Sterk Lokaal Flevoland, Onafhankelijke Politiek Zuid-Holland, Onafhankelijke Politiek Noord-Holland, Lokale Partijen Gelderland en U26 gemeenten (Utrecht).

Sybren Singelsma, Voorzitter OPNL