Schriftelijke vragen Lokaal-Limburg m.b.t. verkeerssituatie N277

 Onderwerp: schriftelijke vragen conform artikel 38 

In krantenartikel de Limburger van 13 januari j.l. wordt aangegeven dat Rijkswaterstaat bezorgd is over files op de N277 (Middelpeelweg) als Toverland en hippisch park door gaan groeien. 

De N277 betreft een Provinciale weg die grote en soms afgelegen delen van Noord-Limburg met de A67 verbindt. In de toekomst is er sprake van een groeipotentieel van Toverland en het hippisch park. Inwoners en bezoekers merken nu al dat er forse verkeersopstoppingen op de N277 en het verdere onderliggend wegennet zijn. Dit vooral op momenten, zoals “Halloween nights”. Omdat het een Provinciale weg betreft, en er nu soms al drukte heerst, heeft Lokaal-Limburg daarover ook zorgen en stellen we enkele vragen aan het college. 

Vraag 1 
Deelt het college de zorgen van Rijkswaterstaat voor wat betreft de N277? 
De N277 is een belangrijke as van de A67 richting Kronenberg, Sevenum, America, Ysselsteyn, Venray, maar ook zuidwaarts, richting Helden en Kessel. Voor hulpdiensten zijn goed en snel bereikbare plattelandsdorpen belangrijk. Ook Lokaal-Limburg heeft zich eerder al bezorgd getoond over de langere aanrijtijden van ambulances in delen van de provincie. 

Vraag 2 
Is het bij het college bekend of opstoppingen al hebben geleid tot vertraagde opkomsttijden van hulpdiensten in de betreffende plattelandsdorpen of de attractie- en vakantieparken? 

Vraag 3 
Is het college bereid om deze (mogelijke) problematiek in de gesprekken mee te nemen? Zo nee, waarom niet? 
De Limburger meldt: “In twee brieven uit minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat, waaronder de verantwoordelijkheid Rijkswaterstaat valt, zijn zorgen richting de gemeente Horst aan de Maas, waar beide uitbreidingsplannen onlangs ter inzage lagen. In de verlening van de vergunningen wordt niet integraal gekeken, dat wil zeggen voor enkel de afzonderlijke ontwikkelingen worden de gevolgen voor het verkeer in kaart gebracht.” 

De minister wil volgens het artikel ook dat Rijkswaterstaat beter betrokken wordt bij de vergunningaanvragen. Het valt Lokaal-Limburg op dat de rol van de provincie niet prominent in beeld is, omdat het hier wel een provinciale weg betreft. Daarbij komt dat de provincie (in de toekomst) mogelijk maatregelen zal moeten nemen voor de verkeersdoorstroming, in overleg met alle betrokken partners. Wel wordt gemeld dat de provincie bij het ambtelijk overleg aanwezig is. 

Vraag 4 
Is het college voornemens, om de andere stakeholders op hun verantwoordelijkheden te wijzen en bij extra toekomstige kosten ons via de IPML of anderszins op de hoogte te houden van de ontwikkelingen? Zo nee, waarom niet? 

Lokaal-Limburg 
Raimond Franssen 
Leon van den Beucken