Schriftelijke vragen Lokaal-Limburg Dossier-Californië

Onderwerp: schriftelijke vragen conform artikel 38 

Update 24-01: Vervolgvragen dossier Californië

Namens Lokaal-Limburg wil ik graag enkele technische vragen stellen met betrekking tot het dossier-Californië. Hieronder treft u de specifieke vragen aan: 

1. Constructie van Californië BV: 

 • Hoe is de juridische en organisatorische constructie van Californië BV? 
 • Welke andere BV’s zijn direct of indirect betrokken bij Californië BV? 
 • Kunt u dit schematisch aangeven ? 
 • Kunt u het procentueel belang aangeven van de provincie Limburg in het overzicht? 

2. Constructie van Greenport BV 

 • Hoe is de juridische en organisatorische constructie van Californië BV? 
 • Welke andere BV’s zijn direct of indirect betrokken bij Californië BV? 
 • Kunt u dit schematisch aangeven ? 
 • Kunt u het procentueel belang aangeven van de provincie Limburg in het overzicht?

3. Tijdslijn van het Californië dossier: 

 • Kunnen wij een gedetailleerde tijdslijn ontvangen met betrekking tot het dossier ” Californië ” vanaf de oprichting tot heden? 
 • Gaarne een overzicht vanaf de oprichting tot heden van bestuurders, raad van commissarissen en raad van toezicht? 
 • Kunnen wij een gedetailleerde tijdslijn ontvangen van de overleggen die gevoerd zijn met ambtenaren, deputé met de verantwoordelijk bestuurders van Californië BV vanaf de oprichting tot heden? 
 • Kunt u de gespreksnota’s/notulen van deze overleggen ons laten toekomen? 
 • Kunt u ons de gespreksverslagen laten toekomen tussen de verschillende aandeelhouders vanaf oprichting tot op heden? 

4. Informeren 

 • Bij welke soort besluiten en vanaf welk bedrag moet Californië BV haar directe en indirecte aandeelhouders actief en terstond informeren? 
 • Wij vertrouwen erop dat u deze vragen zo spoedig mogelijk kunt beantwoorden en de benodigde informatie kunt verstrekken.

Met vriendelijke groet, 

Dré Peters 

Raimond Franssen 

Lokaal-Limburg