Provincie- en Stedenbanden met Suriname

Voorstel vanuit platform onafhankelijke politiek (OSF)

Komende donderdag spreekt de president van Suriname met parlementsleden tijdens een officiële ontvangst door Eerste en Tweede Kamer. Senator Ton Raven van de OSF (Onafhankelijke SenaatsFractie) heeft de wens aangekondigd om de samenwerking met Suriname te intensiveren door het aangaan van banden op lokaal en regionaal niveau. Overdracht van kennis en ervaring is daarbij leidend. Fysieke hulp behoort daarbij eveneens tot de uitgangspunten. 

Senator Raven heeft dit voorstel ook voorgelegd aan zijn eigen achterban, het platform van onafhankelijke provinciale en lokale partijen in Nederland. De OSF roept de Nederlandse Regering, het IPO en de VNG op hierbij als intermediair te fungeren. 

President Chan Santokhi van Suriname zal de Eerste en Tweede Kamer toespreken in de Ridderzaal op het Binnenhof in Den Haag. Zoals bekend behoorde Suriname eeuwenlang tot het Koninkrijk der Nederlanden. Vanaf 1975 is het land zelfstandig. 

Het bezoek van de Regeringsdelegatie van Suriname staat in het teken van het aanhalen van de banden met Nederland, nu dat land eindelijk verlost is van het juk van ex-dictator en oud-president Desi Bouterse, die door de Surinaamse Krijgsraad schuldig is bevonden aan het plegen van moord. 

De nieuwe President Santokhi trof bij zijn aantreden in juli 2020 niet alleen een lege staatskas aan, maar ook waren vrijwel alle computers verdwenen op de Ministeries en werd hij opgescheept met duizenden nieuwe ambtenaren, die vlak voor de regeringswisseling nog snel waren aangenomen door de ex-president Bouterse. President Santokhi erfde een praktisch failliet Suriname. Daaroverheen kwamen de gevolgen van de Coronacrisis, die het land trof in de eerste maanden van het nieuwe presidentschap. 

In een persconferentie eerder dit jaar benadrukte President Santokhi dat hij graag met Nederland wil praten over invulling van de hernieuwde samenwerking. Daarbij is hij niet direct uit op geld, maar meer op goede handelsbetrekkingen, hulp bij het aantrekken van investeerders en goedkoop kapitaal, maar ook technische bijstand op een aantal gebieden. 

Met name op het punt van technische bijstand ziet de OSF mogelijkheden voor ondersteuning van onderop via het aangaan van onderlinge banden tussen Nederlandse provincies en gemeenten met Surinaamse provincies en gemeenten. 

OSF
De OSF is opgericht op 22 maart 1999 en is sindsdien vertegenwoordigd in de Eerste Kamer. Momenteel heeft de OSF één zetel in de Senaat. 
De OSF is een platform van onafhankelijke provinciale partijen waarbij de leden hun eigen identiteit behouden. Binnen het platform wordt samengewerkt en leert men van elkaar. Er zijn natuurlijk verschillen tussen de partijen, maar ook veel overeen-komsten. 

De provinciale partijen op hun beurt werken ook als platform in hun provincie, waarbij de eigen identiteit van de lokale en regionale partijen voorop staat.
Het platform van onafhankelijke provinciale partijen bestaat uit de volgende zelfstandige leden; Fryske Nasjonale Partij, Provinciaal Belang Friesland, Groninger Belang, Sterk Lokaal Drenthe, Lokale Partijen Gelderland, Ouderen Partij Noord-Holland, Lokale Partijen Zuid-Holland, U26 gemeenten (Utrecht), Partij voor Zeeland, Lokaal Brabant en Lokaal-Limburg.