Pleidooi eenmalige compensatie pensioenen

Ondanks vroegere beloften van een waardevast pensioen wordt sinds 2009 aan gepensioneerden een jaarlijkse indexering voor prijsstijgingen onthouden. Hierdoor is de koopkracht van de pensioengerechtigden in deze periode gedaald met meer dan 20%.
De ouderen betalen hierdoor nog steeds het gelag van de kredietcrisis van 2008, die veroorzaakt werd door graaiende bankiers, niét door de gepensioneerden! 

In de periode 2009-2021 stegen de reserves van pensioenfondsen met meer dan 1.200 miljard euro ofwel met 225%. Nog steeds wordt de pensioengerechtigden echter de jaarlijkse indexering voor prijsstijgingen onthouden. Ook voor het jaar 2022. 

De dekkingsgraad van de pensioenfondsen is per 30 september 2021 gestegen naar 106%, ruim voldoende om toekomstige pensioenaanspraken te kunnen financieren. Er is dan ook geen reden meer om de indexering van pensioenen niet toe te passen. 

Het totaalbedrag van de niet uitgekeerde indexeringen vanaf 2009 loopt inmiddels op tot 43,75 miljard euro. Ik roep de regering op, namens de OSF, het platform onafhankelijke politiek Nederland, om dit bedrag eenmalig te compenseren aan de gepensioneerden.

Dit kan gemakkelijk betaald worden uit de eerder genoemde stijging van 1.200 miljard euro van de pensioenfondsen. Het Kabinet en de meerderheid van de Kamer zitten tot nu toe nog steeds op de lijn om geen indexering toe te kennen aan de ouderen. Daarom wil ik hen oproepen tot een eenmalige compensatie van de niet verstrekte pensioenindexeringen.

“Bovendien roep ik het parlement op een motie met deze strekking in de biede kamers te steunen. Want dit moet stoppen”, aldus Senator Ton Raven.

Ton Raven fractievoorzitter OSF, het platform van lokale en provinciale onafhankelijke partijen in Nederland, in de Eerste Kamer.

OSF
De OSF is opgericht op 22 maart 1999 en is sindsdien vertegenwoordigd in de Eerste Kamer. Momenteel heeft de OSF één zetel in de Senaat. 

De OSF is een platform van onafhankelijke provinciale partijen waarbij de leden hun eigen identiteit behouden. Binnen het platform wordt samengewerkt en leert men van elkaar. Er zijn natuurlijk verschillen tussen de partijen, maar ook veel overeenkomsten. 

De provinciale partijen op hun beurt werken ook als platform in hun provincie, waarbij de eigen identiteit van de lokale en regionale partijen voorop staat.Het platform van onafhankelijke provinciale partijen bestaat uit de volgende zelfstandige leden; Fryske Nasjonale Partij, Provinciaal Belang Friesland, Groninger Belang, Sterk Lokaal Drenthe, Lokale Partijen Gelderland, Ouderen Partij Noord-Holland, Lokale Partijen Zuid-Holland, U26 gemeenten (Utrecht), Partij voor Zeeland, Lokaal Brabant en Lokaal-Limburg.