Petitie: Eenmalige compensatie voor pensioengerechtigden

Ondanks vroegere beloften van een waardevast pensioen wordt sinds 2009 aan gepensioneerden een jaarlijkse indexering voor prijsstijgingen onthouden. 

Hierdoor is de koopkracht van de pensioengerechtigden in deze periode gedaald met meer dan 20%. De ouderen betalen nog steeds het gelach van de kredietcrises van 2008, die veroorzaakt werd door graaiende bankiers, niét door de gepensioneerden! Dat moet stoppen! 

In de periode 2009-2021 stegen de reserves van pensioenfondsen met meer dan 1200 miljard euro ofwel met 225%. Nog steeds wordt de pensioengerechtigden echter de jaarlijkse indexering voor prijsstijgingen onthouden. Ook voor het jaar 2022. Dat moet stoppen! 

De dekkingsgraad van de pensioenfondsen is per 30 september 2021 gestegen naar 106%, ruim voldoende om toekomstige pensioenaanspraken te kunnen financieren. Er is dan ook geen reden meer om de indexering van pensioenen niet toe te passen. Dat moet stoppen! 

Het totaalbedrag van de niet uitgekeerde indexeringen vanaf 2009 loopt inmiddels op tot 43,75 miljard euro. OSF wil dit bedrag eenmalig compenseren aan de gepensioneerden. 

 Dit kan gemakkelijk betaald worden uit de eerder genoemde stijging van 1200 miljard euro van de pensioenfondsen. 

 Het Kabinet en de meerderheid van de Kamer zitten tot nu toe nog steeds op de lijn om geen indexering toe te kennen aan de ouderen. Daarom wil de OSF hen met deze petitie oproepen tot een eenmalige compensatie van de gemiste pensioenindexeringen. 

 De Onafhankelijke Senaatsfractie zal bij de begrotingsbehandeling in de Eerste Kamer een motie met deze strekking indienen. 

Bent U het eens met de OSF, het platform van Onafhankelijke Politieke partijen in Nederland? 

 Teken dan de petitie. Wij hopen op zoveel mogelijk steun voor de ouderen. 

Teken hier de petitie!

 OSF, het platform van Lokale en Provinciale partijen