OPNL en Lokaal Brabant op bezoek bij boze teelster

De noodkreten van teelster Jolanda Nooijen uit Volkel, naar aanleiding van de regels die opgenomen zijn in de 7e Nitraat Richtlijn, bereikten in de afgelopen weken miljoenen mensen via haar social media. Nooijen maakt zich ernstige zorgen over de gevolgen van deze regels. Als eerste politieke partijen brachten Eerste Kamerlid Ton Raven van OPNL en Statenlid Wil van Pinxteren en burgerlid Thomas van Hulsel van Lokaal Brabant een bezoek aan het bedrijf van Nooijen in Volkel om zich persoonlijk te laten bijpraten door Jolanda.

‘Deze 7e Nitraat Richtlijn slaat in als een bom’, vertelt Jolanda. ‘Als deze regels in de huidige opzet worden doorgevoerd, zijn na invoering van de richtlijn diverse groenten, zoals ijsbergsla, Chinese kool, bleekselderij, knolvenkel, romana sla, little jam, paksoi, paksoi Shanghai, bimi, bloemkool, knoflook en koolrabi van Nederlandse bodem niet meer verkrijgbaar in Nederlandse supermarkten in de winterperiode.’

Nauwelijks onderzoek gedaan
Met haar bedrijf Compliment BV verzorgt Nooijen jaarrond de teelt van een groot aantal groenten voor diverse supermarkten in Nederland. In de richtlijn staat dat uiterlijk 1 oktober vanggewas moet worden ingezaaid, ‘omdat uit wetenschappelijk onderzoek bekend is dat hoe eerder het vanggewas wordt ingezaaid, hoe effectiever het is voor de opvang van stikstof.’ Vanggewas voorkomt uitspoeling naar het grondwater. Volgens de Brabantse teelster is dit echter niet realistisch. ‘Op 1 oktober telen wij nog volop producten op onze percelen. Gewassen die ook stikstof en nitraat vastleggen. Deze datum is daarom absoluut niet realistisch. Wij willen best vanggewas inzaaien, maar wel pas als de percelen leeg zijn en niet uiterlijk op 1 oktober. Bovendien is de wetgeving gebaseerd op een klein onderzoek in 1996 en een onderzoek op één perceel ergens in Kronenburg gedurende 3 jaar rond  2017. Bovendien is ook nog nooit onderzocht wat de overige producten na 1 oktober opnemen aan stikstof en nitraat.

Humusgehalte opvijzelen
Ze geeft aan dat teeltbedrijven ook gebaat zijn bij gezonde natuur en gezond water. ‘Wij telen voor talloze afnemers als supermarkten en voedingsbedrijven en voldoen ook aan alle richtlijnen die deze organisaties aan ons stellen. Bovendien gaan wij al uiterst spaarzaam om met bemesting en gewasbeschermingsmiddelen, omdat dit hartstikke kostbaar is. Daarnaast doen wij binnen ons bedrijf al veel onderzoek naar bodemverbeteraars en stikstofbinders. Zo proberen wij onder andere om het humusgehalte van onze percelen op te vijzelen. Daardoor houden zij beter water vast en wordt uitspoeling van stikstof voorkomen. De zogenaamde bufferende en sponswerking van de bovengrond neemt aanzienlijk toe bij hogere humusgehalten.’

België en Duitsland
Nooijen wil het liefst dat in Nederland dezelfde regels op gebied van Nitraat Richtlijnen worden toegepast dan in andere Europese landen. ‘Als wij dezelfde waarden mogen hanteren als België of Duitsland, dan hebben wij hier geen enkel probleem.’ Daarnaast stelt ze vraagtekens bij de lijsten met gewassen in de 7e Nitraat Richtlijn, die zijn gebaseerd op een advies van de Commissie Deskundigen Meststoffen (CDM).

Haar wens is dan ook dat nader onderzoek wordt gedaan naar de volgende vragen:
– Zijn de producten die op 1 oktober van het veld moeten ook onderzocht op hoeveel Nitraat zij opnemen als zij langer op het veld blijven staan?
– Hoe objectief en representatief zijn de beschikbare onderzoeken om zulke belangrijke beslissingen te nemen over de 7e Nitraat Richtlijn?
– Hoe groot is de vasthoudendheid van vocht en voedingsmiddelen bij een hoger humusgehalte?
– Als het water in de Maas en Rijn al veel sterker bevuild met Nitraat het land binnen stroomt, mag de Nederlandse agrarische sector hiervoor dan verantwoordelijk worden gehouden?

Ton Raven, Wil van Pinxteren en Thomas van Hulsel van respectievelijk OPNL en Lokaal Brabant vonden het bezoek zeer verhelderend. Zij gaan de verkregen feitelijke informatie gebruiken bij discussies over de 7e Nitraat Richtlijn zowel in de Eerste kamer alsook in Provinciale Staten in Brabant.