Onderzoek naar de rol van de provincies

 

Onderzoek door Kieskompas in opdracht van OPNL;
J. van Lindert en N. Hekkema – oktober 2022

Op woensdag 15 maart 2023 zijn de Provinciale Statenverkiezingen.
De oudste bestuurslaag van Nederland heeft de afgelopen jaren geen makkelijke positie gekend. De provincie is het midden­bestuur van Nederland. Ze mogen dan ook over veel zaken meepraten, maar hun waar hun verantwoordelijkheid precies begint en ophoudt is voor velen onduidelijk. 

Voor Onafhankelijke Politiek Nederland heeft Kieskompas onderzoek gedaan naar deze bestuurslaag. Dit onderzoek legt uit wat de rol van de provincie is en hoe de provincie zich verhoudt tot het Rijk, de gemeenten en andere bestuursorganen binnen en buiten Nederland. Dit wordt gedaan door een overzicht te geven van wat de provincie precies is, wat het mag, kan, moet en met wie het allemaal te maken heeft. Hierin wordt de wettelijke positie van de provincie besproken en ook de taakverdeling die daaruit volgt. 

Daarnaast worden verschillende thema’s uitgewerkt die in de komende verkiezingen een grote rol gaan spelen en waar de provincie een belangrijke rol te vervullen heeft.

Kieskompas heeft voor dit onderzoek een uitgebreide literatuurstudie uitgevoerd.
Hiernaast is gesproken met drie verschillende experts die allen een eigen kijk op en ervaring hebben met de provincie en het provinciale bestuur. Dit zijn Dr. A. Krouwel, universitair hoofddocent politicologie/bestuurskunde en communicatiewetenschappen en oprichter van Kieskompas;
Dr. K Peters, bijzonder hoogleraar lokaal en regionaal bestuur en zelfstandig onderzoeker; en Dr. H.A. Binnema, universitair docent Bestuur en Beleid en voormalig lid van de Eerste Kamer en de Provinciale Staten van Noord-Holland. Zij samen hebben ons inzichten gegeven op de verschillende facetten van het provinciale bestuur en haar rol in het Nederlandse bestuur.  

Bladermodule “Onderzoek naar de rol van de provincies”