Motie over financiële regioparagraaf in Voorjaarnota aangenomen

Op dinsdag 7 november 2023 heeft de Eerste Kamer een motie aangenomen waarin de regering wordt gevraagd om volgend jaar, bij de Voorjaarsnota, een regioparagraaf op te nemen. Strekking van de motie is om op die manier ook in financiële zin zichtbaar te maken op welke wijze het kabinet invulling geeft aan het rapport ‘Elke regio telt’.

De motie was op 31 oktober, tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen, ingediend door de OPNL-fractie, medeondertekend door CDA, GroenLinks-PvdA, D66, SP, ChristenUnie, BBB en 50PLUS. Bij de stemming op 7 november hebben, op een na, alle fracties bij zitten en opstaan voor de motie gestemd. Voorafgaand aan de stemming gaf Theo Bovens (CDA) aan, dat de motie duidelijk is bedoeld als steuntje in de rug van het kabinet.

Op 12 juli jl. had het kabinet in een Kamerbrief van de toenmalige minister van BZK, Hanke Bruins Slot, al aangegeven dat het Rijk de afgelopen decennia te lang heeft geïnvesteerd in gebieden die al sterk zijn, wat leidde tot onwenselijke verschillen tussen regio’s. Ook gaf het kabinet aan dat er structurele oplossingen moeten komen die bijdragen aan de stimulering van de brede welvaart in de regio. Het verzoek van de Eerste Kamer om een regioparagraaf in de Voorjaarsnota ligt in het verlengde hiervan.

Zie voor meer info over motie en rapport Elke regio telt:  
Motie-Van der Goot (OPNL) c.s. over een regioparagraaf in de Voorjaarsnota 
Kabinetsreactie van 12 juli 2023 op het rapport Elke regio telt:
Kabinetsreactie op adviesrapport Elke regio telt! 

Auke van der Goot 

Senator en fractievoorzitter OPNL