Lokale partijen winnen de verkiezingen

Platform Onafhankelijke Politiek Nederland (OPNL)

De gemeenteraadsverkiezingen laten een mooie overwinning zien voor de lokale, onafhankelijke partijen. Samen worden zij steeds groter en vormen zij inmiddels de grootste politieke stroming van Nederland.

Het percentage onafhankelijke stemmers steeg van ongeveer 30% naar 36%. Dat sluit prima aan bij uitgangspunt van Onafhankelijke Politiek Nederland; OPNL staat zo dicht mogelijk bij de burgers.

De opkomst is voor ons wel een zorgenpunt, want krap aan 50% mensen die hun stem daadwerkelijk uitbrengen vinden wij te weinig.

Platformstructuur

OPNL is een platform van onafhankelijke provinciale partijen waarbij de leden hun eigen identiteit behouden. Binnen het platform wordt samengewerkt en leert men van elkaar. Er zijn natuurlijk verschillen tussen de partijen, maar ook veel overeenkomsten. 

De provinciale partijen op hun beurt werken ook als platform in hun provincie, waarbij de eigen identiteit van de lokale en regionale partijen voorop staat. 

De platformstructuur is gericht op een open samenwerking, op basis van gelijkwaardigheid. Dit in tegenstelling tot de meeste andere politieke partijen die een sterk hiërarchische structuur kennen, van bovenaf aangestuurd.

Onafhankelijke Politiek Nederland is sinds 1999 met een Senator vertegenwoordigd in de Eerste Kamer en maakt gebruik van de Wet financiering politieke partijen.

Wat is onafhankelijke politiek?

OPNL staat voor Onafhankelijke Politiek. Dat is politiek waarbij onafhankelijke kandidaten hun eigen standpunt innemen. Zonder gehouden te zijn aan knellende landelijke belangen en ongeacht de plek waar je in Nederland woont.

Onafhankelijke politiek wordt dus niet vanuit Den Haag aangestuurd. Het is juist andersom. De inwoners sturen, via hun lokale partijen de mensen in de provincie aan. Op hun beurt bespreken zij met de senator welke onderwerpen hij in de Eerste Kamer kan inbrengen. Dat is onafhankelijke politiek, politiek van onderop.

OPNL wil politiek die van het principe “van onderop” uitgaat. De gemeentelijke partijen hebben elk met behoud van eigen identiteit direct toegang tot een van de provinciale platformen en die op hun beurt lid zijn van OPNL. De provinciale partijen hebben direct toegang tot de Senator en kunnen zo invloed uitoefenen op het nationale beleid. 

Het platform van onafhankelijke provinciale partijen OPNL bestaat uit de volgende zelfstandige leden; 
Fryske Nasjonale Partij, Lokaal-Limburg, Lokaal Brabant, Groninger Belang, Partij voor Zeeland, Sterk Lokaal Drenthe, Onafhankelijke Politiek Noord-Holland, Provinciaal Belang Friesland, Lokale Partijen Zuid-Holland, Lokale Partijen Gelderland, U26 gemeenten (Utrecht) en Sterk Lokaal Flevoland.