Lokaal-Limburg vraagt speciale aandacht voor route van het Statenvoorstel Centrumregeling RES NML

Vrijdag 29 september jl. tijdens de Provinciale-Staten vergadering heeft Lokaal-Limburg speciale aandacht gevraagd voor de route van het Statenvoorstel Centrumregeling Regionale Energie Strategie Noord en Midden Limburg (RES NML).

Statenlid Raimond Franssen heeft namens Lokaal-Limburg aangegeven dat de besluitvorming in diverse gemeenteraden nog niet heeft plaatsgevonden, terwijl nu aan de Staten word gevraagd om een oordeel te geven over RES NML. Lokaal-Limburg heeft het uitgangspunt dat er eerst lokaal een oordeel moet kunnen worden gegeven, voordat PS aanzet zijn!

In het betreffende document werd de omgekeerde route bewandeld, daarom heeft Lokaal-Limburg tegen gestemd. Ook heeft Lokaal-Limburg een oproep gedaan voor het versneld realiseren van de Maaslijn!