Limburgse senator wil financiële compensatie voor pensionado’s

‘Koopkrachtverlies van ruim 20 procent onrechtmatig en onverteerbaar’

Artikel Dagblad de Limburger – 2 december 2021

Alle pensioengerechtigden in Nederland moeten eenmalig financieel worden gecompenseerd voor de prijsindexeringen die al sinds 2009 niet meer zijn uitgekeerd. Dat is de inzet van een opmerkelijke actie die het Limburgse Eerste Kamerlid Ton Raven op touw heeft gezet.
Een snelle rekensom van de Geleense senator wijst uit dat de koopkracht van pensionado’s de voorbije jaren, als gevolg van de almaar uitblijvende compensatie voor gestegen prijzen, met meer dan twintig procent is gedaald, nog afgezien van de momenteel fors oplopende inflatiecijfers. „Onverteerbaar en volstrekt onacceptabel.”

Belofte
Volgens de gepokt en gemazelde politicus, fractieleider van de Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF) en oud-wethouder van Sittard-Geleen, hebben de pensioenfondsen nu meer dan voldoende geld in kas om de ‘plechtige belofte’ van een waardevast pensioen gestand te doen.

Motie
Een door Raven opgestelde petitie van die strekking heeft online al bijna duizend adhesiebetuigingen opgeleverd. De petitie vormt de opmaat naar een gelijkluidende motie die hij binnenkort in de Eerste Kamer in stemming brengt. „Die motie ga ik met nadruk en overtuiging indienen tijdens de algemene politieke beschouwingen. Die zijn tot nader order uitgesteld in afwachting van het aantreden van een nieuw kabinet”, licht Raven toe. Over de beoogde omvang van de eenmalige schadeloosstelling laat hij zich om tactische redenen nog niet uit.

Onrecht
De senator noemt het te dol voor woorden en vooral ‘een ongekend onrecht’ dat de pensioenen al bijna veertien jaar niet meer zijn geïndexeerd. „Een koopkrachtverlies van meer dan twintig procent hakt er zwaar in, dat hoef ik niet uit te leggen. De ouderen in Nederland betalen nog steeds het gelag van de kredietcrisis van 2008. Die niét veroorzaakt werd door gepensioneerden, maar door graaiende bankiers. Dit moet stoppen”, waarschuwt de senator.

De 64-jarige parlementariër wijst erop dat de reserves van de pensioenfondsen in de periode 2009-2021 met meer dan 1200 miljard euro zijn gegroeid. „Oftewel met 225 procent. En nog maar even voor alle duidelijkheid: de dekkingsgraad is eind september gestegen naar gemiddeld 106 procent, ruim voldoende om toekomstige pensioenaanspraken te kunnen financieren. Er is dan ook geen enkele reden meer om de indexering van pensioenen niet toe te passen”, lost Raven alvast wat politieke schoten voor de boeg.