Invoering Omgevingswet 
uitgesteld tot 1 januari

Volgens minister De Jonge biedt het uitstel ruimte aan alle betrokken partijen om nog goed te kunnen oefenen.

De Omgevingswet wordt pas op 1 januari 2023 ingevoerd. Minister Hugo de Jonge, die gaat over ruimtelijke ordening, heeft dat meegedeeld aan de Eerste en Tweede Kamer. Volgens de minister biedt het uitstel ruimte aan alle betrokken partijen om nog goed te kunnen oefenen met het nieuwe digitale systeem en de nieuwe procedures.

De nieuwe wet zou al enkele jaren geleden ingevoerd worden, maar is al enkele keren uitgesteld vanwege de complexiteit ervan en de nieuwe ict-systemen die ervoor nodig zijn. Begin februari liet De Jonge al weten dat ook de invoering op 1 juli van dit jaar niet zou worden gehaald.

De Omgevingswet bundelt en moderniseert allerlei regelingen en maatregelen van bestuur die betrekking hebben op volkshuisvesting, ruimtelijke ordening. Het moet leiden tot een digitaal loket zodat het makkelijker wordt voor burgers en bedrijven om bijvoorbeeld vergunningen aan te vragen. (ANP)