Kies Lokaal

Kies Lokaal is een actie van OPNL
richting de verkiezingen

OPNL is een landelijk platform voor onafhankelijke provinciale politici. In elke provincie hebben onze leden een eigen provinciaal platform ingericht voor de lokale onafhankelijke partijen. In die platformen werkt men samen en leert men van elkaar.
Maar wat nog belangrijker is, de partijen behouden de eigen identiteit. Want daar gaat het om bij de onafhankelijke partijen in de gemeenten. Ieder heeft een eigen achtergrond en ieder zingt zijn eigen lied. In ons platform komen die partijen samen onder het motto “Eenheid in verscheidenheid”.

Want het overall kenmerk van al deze partijen en politici is dat zij dicht bij de burger willen staan om optimaal naar de wensen van de bevolking te kunnen luisteren.
Niet voor niets heeft 36% van de kiezers de vorige verkiezingen op een lokale kandidaat gestemd!

OPNL heeft drie kernpunten
OPNL kiest voor de Kracht van de Regio en noemt dit Regionalisme.
Dit staat voor kleinschaligheid en betrokkenheid.
De Menselijke Maat is de norm.

Bij OPNL doet iedereen mee, we noemen dit Inclusiviteit.

We zijn solidair met elkaar, ongeacht of je in het noorden, midden of zuiden van Nederland woont. Solidariteit kent geen grenzen.

De actie Kies Lokaal is herkenbaar door de gele kleur en de kreet “Kies Lokaal in het stemlokaal”

De diverse aangesloten provinciale partijen voeren natuurlijk hun eigen campagne. Kies Lokaal is bedoeld als een extra ondersteuning voor onze partijen. In de vorm van advertenties, abri’s of spandoeken zorgen wij voor een extra toefje slagroom op de verkiezingstaart zeg maar.