Grensoverschrijdende samenwerking

Situatie van de grenswerkers en het potentieel van de grensregionale arbeidsmarkt

Dat was op vrijdag 26 januari 2024 onderwerp van gesprek van Dr. Marcus Optendrenk, minister van Financiën van Noordrijn-Westfalen met Ad Roest, oud-gedeputeerde van de provincie Limburg en Auke van der Goot, lid van de Eerste Kamer voor OPNL. Een interessant gesprek over een voor Limburg en NRW belangwekkend thema, namelijk hoe de grensregionale arbeidsmarkt langs de grens met Nederland en Duitsland kan worden verbeterd. Te denken valt bijvoorbeeld aan de harmonisatie van de regels voor de fiscaliteit en de regels voor sociale zekerheid. Dat zou op betrekkelijk korte termijn kunnen middels een Protocol bij het bestaande bilaterale belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland. 

De sociale partners aan weerszijden van de Nederlands-Duitse grens, werkgevers en werknemers, zouden daarbij behulpzaam kunnen zijn. Zij kunnen bijvoorbeeld in goed overleg met lokale en regionale politici gezamenlijk meer druk uitoefenen op de regeringen in beide landen, zodat de urgentie richting Berlijn en Den Haag – nog beter dan nu al het geval is – zichtbaar wordt gemaakt. l

Ik hoop dat dit signaal aan Nederlandse kant wordt opgepakt in onze grensprovincies langs de grens met Duitsland. Misschien een mooi gespreksthema voor de Aspergerie in Venlo op 12 april dit jaar? Of bij een ander evenement dit voorjaar in Duitsland? Ik ben benieuwd. 

Auke van der Goot 
Senator OPNL