Gratis boekenreeks Wetenschappelijk Bureau OSF

Het Wetenschappelijk Bureau van de Onafhankelijke SenaatsFractie (OSF) brengt een opvallende reeks boeken uit die bedoeld zijn voor de onafhankelijke politici in Nederland. De uitvoering gebeurt door diverse toonaangevende instituten en specialisten. De inhoud is interessant voor bestuurders en politici van de provinciale en lokale partijen, afhankelijk van het onderwerp.

De aangesloten provinciale partijen van de OSF zetten de boekenreeks overigens ook in bij hun contacten met potentiele nieuwe leden. Zo kunnen zij laten zien dat samenwerking tussen een onafhankelijke provinciale partij en lokale partijen ook te maken heeft met het delen van kennis. Dat is een eerste stap op weg naar een verdere versterking van de onafhankelijke politiek. 

Bij de laatste gemeentelijke verkiezingen kregen de lokale partijen maar liefst ruim 30% van de stemmen. Daarmee is de onafhankelijke politiek de grootste politieke stroming in Nederland.

Maatwerk
John van Gorp is voorzitter van het Wetenschappelijk Bureau OSF. Hij vertelt hoe de onderzoeken en boekjes tot stand komen. “Wij krijgen vragen over politieke onderwerpen vanuit de achterban. Vervolgens beoordelen wij het onderwerp en indien het geschikt blijkt gaan wij op zoek naar een geschikte organisatie om het onderzoek uit te voeren. Nadat het onderzoek is uitgevoerd zorgen wij zelf, binnen een vooraf bepaald stramien voor een handzaak boekwerkje.”

“De boekjes zijn bedoeld voor lokale en provinciale politici of bestuurders, als een handvat om hun kennis en ervaring verder te vergroten. Voor wie minder tijd heeft biedt het eerste deel een compacte samenvatting. Het tweede deel biedt letterlijk verdieping.”

Het Wetenschappelijk Bureau OSF levert op deze wijze een belangrijke bijdrage aan de kracht van de onafhankelijke politici in provinciale staten en de gemeenteraden. Tot nu toe zijn de volgende boekwerkjes uitgegeven
01. De ondersteuningsbehoefte van lokale politieke partijen
02. Best Practices Burgerparticipatie
03. De rol van water in de lokale politiek
04. Best Practices verkiezingscampagnes
05. Expert opinie Windenergie
06. Expert opinie Zonne-energie

Onderstaande titels zijn in onderzoek
07. Expert opinie Waterstof
08. Expert opinie Omgevingswet
09. Expert opinie Basisinkomen

De onderzoeken worden uitgevoerd door deskundigen op de diverse onderwerpen zoals Necker van Naem, Platform31, Klimaatverbond Nederland en ECHT / regie in transitie en diverse universiteiten, waaronder de Tilburg University.

De inhoud van de boekjes bepaald mede de politieke inbreng van de politici in de diverse gremia. Een inbreng die gebaseerd is op uitgebreid onderzoek en de kennis van deskundigen en daarmee een stabiele basis vormt voor een politiek standpunt.

Gratis
Onafhankelijke politici en bestuurders kunnen een gratis boekje aanvragen via info@osf.nl.

De OSF is een platform van onafhankelijke provinciale partijen die samenwerken met behoud van de eigen identiteit. Binnen het platform leert men van elkaar, onder anderen door kennis en ervaringen te delen. Er zijn natuurlijk verschillen tussen de partijen, maar ook veel overeenkomsten.

De aangesloten provinciale partijen bouwen in hun eigen provincie een platform met de onafhankelijke lokale partijen. Zo kan de gezamenlijke slogan “politiek van onderop” letterlijk worden ingevuld.

De OSF Senator in de Eerste Kamer wordt gevoed door de provinciale partijen. Alle besluiten worden genomen vanuit de “Kracht van de Regio”; leg de besluitvorming zoveel mogelijk bij de laagste bestuurslaag, dichtbij de burgers. Wij noemen dit Regio-politiek.