Blog: Mijn eerste 200 dagen als senator voor de OSF

Op 19 januari 2021 heette voorzitter Jan Anthonie Bruijn mij welkom in de Eerste Kamer met de volgende woorden:

“Het is bij mijn weten niet eerder voorgekomen in de parlementaire geschiedenis van Nederland, dat iemand geïnstalleerd wordt als lid van de Eerste Kamer en dan op dezelfde dag zijn maidenspeech houdt, alsook fractievoorzitter wordt. Die primeur mag u op uw conto schrijven.”

Een opvallende aftrap in een bijzondere functie: senator in het Nederlands Parlement namens het platform van de Onafhankelijke Senaatsfractie. Eenzaam als enige afgevaardigde in de Kamer, maar gelukkig niet alleen, want het platform vertegenwoordigt de grootste politieke stroming van Nederland via de onafhankelijke regionale en lokale partijen.

Niet de functie alleen is voor mij bijzonder, ook de parlementaire omstandigheden zijn dat vanaf mijn aantreden als Kamerlid. Zo trad het kabinet vier dagen voor mijn benoeming af vanwege de toeslagenschandaal en is sindsdien demissionair. Ook voor Kamerleden een uitzonderlijke periode met vele staatkundige uitzonderingen tot gevolg.

Verder verkeerde Nederland al ten tijde van mijn aantreden in de grootste gezondheidscrisis ooit, hetgeen een grote invloed heeft op de maatschappij en ook op mijn parlementaire werk. Steeds nieuwe/onbekende uitdagingen, waarbij het wiel dagdagelijks opnieuw moest worden uitgevonden. Vele moeilijke besluiten moesten in de Eerste Kamer worden genomen middels noodwetgeving, denk aan het vaststellen van regelingen omtrent de avondklok, de mondkapjesplicht, de testmaatschappij en het vaccinatiebeleid.

Gelukkig heb ik als senator sinds 1 april jl. ondersteuning van een tweetal fractiemedewerkers, te weten Niels Ubak, student Rechten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en Sent Wierda, lid van de Regionale partij in Gelderland.

Wekelijks op maandag en vrijdag bespreekt de fractie de agenda’s van de eerstvolgende vergaderdag. Dit betreft niet alleen de agenda van de plenaire vergadering, maar ook die van omstreeks 20(!) commissievergaderingen met elk een eigen agenda. Inmiddels heeft de fractie in het afgelopen halfjaar aan zo’n 20 debatten actief deelgenomen, op diverse onderwerpen moties ingediend en een veelvoud aan schriftelijke vragen gesteld aan de regering, zoals over de nieuwe pensioenwetgeving, de covid-bestrijding en de stand van zaken van de doorontwikkeling van streektalen. 

In elke bijdrage probeert de fractie, mede vanwege onze speciale binding, met name te focussen op de belangen van provincies en gemeenten.

Maandelijks vindt er tevens een uitgebreide (digitale) fractie met de vertegenwoordigers van de regionale partijen plaats. Hier worden onderwerpen uitgewisseld en wordt afgestemd hoe de OSF-fractie nog meer regionale thema’s onder de aandacht van de regering kan brengen.

Met de komst van het nieuwe communicatiebureau per 1 september jl. zal het werk van de OSF-fractie ook vaker actief worden gecommuniceerd. Zodoende kan er verder worden gewerkt aan de profilering van de Onafhankelijke Politiek in Nederland. 

Ton Raven, 
Senator in de Eerste Kamer 
Onafhankelijke Senaatsfractie

Datum, 1 september 2021