Auke van der Goot in de nieuwe Eerste Kamer  geïnstalleerd

Tijdens de plenaire vergadering van 13 juni j.l. is Auke van der Goot
in de nieuwe Eerste Kamer geïnstalleerd.

Het bestuur van OPNL wenst onze senator veel succes!