Aandacht voor grenswerkers in Eerste Kamer  

Op 26 september 2023 heeft de Eerste Kamer met grote meerderheid een motie aangenomen waarin het kabinet gevraagd wordt om een actueel fiscaal knelpunt voor grenswerkers aan te pakken. Daarvoor is nodig dat hierover het overleg van Nederland met Duitsland en België weer wordt opgepakt.  

De motie gaat in op de problematiek van grensarbeiders (wonen en werken in twee verschillende landen) die door thuis te werken tegen fiscale grensbelemmeringen aanlopen. Thuiswerken werd ook in de grensstreek verplicht tijdens de coronacrisis. Na de coronacrisis is voor grenswerkers thuiswerken eveneens gemeengoed geworden, maar dat leidt tot mogelijk nadelige gevolgen voor het netto-inkomen en in ieder geval een stuk complexere aangifte. Immers voor de dagen dat je als grenswerker thuiswerkt, krijgt de grenswerker te maken met het woonland dat inkomstenbelasting mag heffen. Terwijl voor de andere dagen het werkland belasting heft. Kortom, een salary split, met alle nadelige gevolgen van dien. 

De fiscale wetgeving en de bilaterale belastingverdragen met onze buurlanden hadden met de gedwongen thuiswerken-situatie tijdens de coronacrisis nooit rekening gehouden. Tijdelijk oplossingen zorgden ervoor dat thuiswerkdagen werden behandeld als dagen gewerkt in het land waar onder normale omstandigheden zou zijn gewerkt. Maar die tijdelijke regelingen liepen per 1 juli 2022 af en sindsdien wordt de grensregionale arbeidsmarkt langs de Nederlands-Duitse en Nederlands-Belgische grens plotseling weer geconfronteerd met de gevolgen van verschillen in wet- en regelgeving tussen de buurlanden. Met onzekerheden, administratieve lasten voor werkgevers en werknemers en soms lagere netto lonen tot gevolg. Onwenselijk, zo lieten onder meer de Limburgse en Zeeuwse werkgevers weten. 

Voor de sociale zekerheid heeft Nederland het probleem voor thuiswerkende grenswerkers sinds 1 juli 2023 goed geregeld. Voor de fiscaliteit is dat nog niet gelukt. Daarvoor is medewerking van de buurlanden nodig. Het gaat in feite om een slimme oplossing voor de fiscaliteit die idealiter bij de oplossing voor de sociale zekerheid aansluit. Inmiddels hebben verschillende landen om ons heen hun bilaterale belastingverdragen met de buurlanden aangepast met het oog op de behoefte van grenswerkers om deels vanuit thuis te werken.  Die trend vormt een belangrijke randvoorwaarde voor de verdere ontwikkeling van een geïntegreerde grensregionale arbeidsmarkt, zo meent de OPNL.  

De motie was twee weken eerder, op 12 september, ingediend door OPNL en CDA, en werd ook ondertekend door SP, BBB en Volt. Bij OPNL zijn verschillende provinciale partijen uit de grensregio aangesloten, zoals Lokaal-Limburg, Lokaal Brabant, en de Partij voor Zeeland. De provinciale partijen hebben er samen voor gezorgd dat de OPNL ook een zetel in de Eerste Kamer heeft.  

Voor meer info over motie en bijdrage in Eerste Kamer  

https://www.eerstekamer.nl/motiedossier/35714_h_motie_van_der_goot_opnl_en

https://www.eerstekamer.nl/plenair/20230912/van_der_goot_3