ONAFHANKELIJKE POLITIEK IN NEDERLAND VAN UW GEMEENTE
TOT IN DEN HAAG

De gemiddelde burger in Nederland heeft weinig op met de Haagse kaasstolp, zoals het wereldje van politici, ambtenaren, lobbyisten en journalisten in Den Haag wordt genoemd. OPNL staat voor onafhankelijke politiek, dicht bij de burger. Faire politiek van onderop, dus niet elkaar de bal toespelen en dingen onderling bekokstoven.

SENATOR
AUKE VAN DER GOOT

OPNL

Onafhankelijke Politiek

OPNL staat voor Onafhankelijke Politiek. Dat is politiek waarbij onafhankelijke kandidaten hun eigen standpunt innemen. Zonder gehouden te zijn aan knellende landelijke belangen en ongeacht de plek waar je in Nederland woont.

Onafhankelijke politiek wordt dus niet vanuit Den Haag aangestuurd. Het is juist andersom. De inwoners sturen, via hun lokale partijen de mensen in de provincie aan. Op hun beurt bespreken zij met de Senator wat hij in de Eerste Kamer kan inbrengen.

Actualiteit

Help de onafhankelijke politiek

Bent u er ook van overtuigd dat politiek van onderop, de burger beslist, het meest democratisch is?

Help dan mee om de onafhankelijke politiek nog sterker te maken.

U kunt een overboeking doen naar bankrekening NL57 RABO 0120 3901 91 t.n.v. OPNL o.v.v. Donatie


BLIJF OP DE HOOGTE!

Abonneer je nu en ontvang Locomotie levenslang gratis in de bus.

Locomotie, het blad van OPNL,
verschijnt 2 keer per jaar.

Kies Lokaal is een actie van OPNL richting de verkiezingen.

SOCIALE MEDIA


WB Boekenreeks

Het Wetenschappelijk Bureau Onafhankelijke Politiek Nederland (OPNL) brengt een opvallende reeks boeken uit die bedoeld zijn voor de onafhankelijke politici in Nederland. 

Politiek van onderop

Bij de laatste gemeenteraad-verkiezingen stemde ruim een op de drie Nederlanders
op een lokale partij.

Commercial OPNL

OPNL Podcasts

OPNL Podcast #19

met o.a. Senator Ton Raven over de rol van de onafhankelijke politiek en de Provinciale Statenverkiezingen.